Client: Samsung Ukraine
Advertising agency: Cheil Ukraine
Photo: Lola Mamadzhanova
Model: Onuka
Production: BelkaStrelka
Producer: Olya Oleshchenko
Light assistant: Sasha Bryl
Assistant photographer: Alyona Perceva
Stylist: Valera Topal
Make-up: Sveta Rymakova
Hair: Maria Byshenko 
Post-production: BelkaStrelka Branding
Back to Top